Oferta dla biznesu

Bezpieczeństwo w firmie

 • ustalanie sprawców kradzieży i nadużyć w firmach
 • wszechstronny wywiad dotyczący nowo zatrudnianego pracownika
 • ustalanie pracowników dokonujących wewnątrzfirmowych kradzieży i przywłaszczeń oraz działających na niekorzyść firmy
 • sprawdzanie uczciwości, wiarygodności i przeszłości kryminalnej zatrudnianych osób
 • sprawdzanie przebiegu kariery zawodowej
 • wykrywanie kamer i podsłuchów

Jakość usług w firmie

 • MYSTERY SHOPPER - dyskretne sprawdzanie jakości i standardów obsługi oraz indywidualnego podejścia do klienta
 • sprawdzanie znajomości towarów i usług i znajomości wprowadzanych promocji

Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi

 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
 • rekonstrukcja przebiegu zdarzenia
 • ustalanie świadków zdarzeń

Bezprawne wykorzystywanie zastrzeżonych nazw handlowych i znaków towarowych

 • zbieranie informacji na temat wprowadzania do obrotu podrobionych towarów i produktów opatrzonych zastrzeżonymi znakami i nazwami handlowymi
 • ustalanie miejsc produkcji podrobionych towarów
 • ustalanie osób trudniących się takim procederem

Odzyskiwanie utraconych danych

 • z laptopów, komputerów, telefonów komórkowych i innych nośników danych

Analiza wiarygodności firm – kontrahentów

 • minimalizacja ryzyka współpracy z firmami
 • analiza i przewidywanie konsekwencji przed zawieraniem nowych umów
 • weryfikacja legalności dokumentów i firm
 • poszukiwania majątku firm

Współpraca z firmami transportowymi

 • monitorowanie i ochrona przewożonych towarów
 • doraźna ochrona składowanych towarów i mienia
 • monitorowanie poruszania się aut służbowych

Indywidualna, ekskluzywna ochrona VIP

 • całodobowa ochrona osobista VIP prowadzona przez z byłych żołnierzy GROM oraz byłych funkcjonariuszy Oddziałów Antyterrorystycznych posiadających broń palną
 • specjalistyczna, doraźna ochrona obiektów
 • ochrona ekskluzywnych spotkań biznesowych i bankietów