Oferta dla osób prywatnych

Sprawy rozwodowe

 • obserwacja współmałżonka i gromadzenie materiału dowodowego w postaci zdjęć
  i nagrań wideo
 • potwierdzanie lub wykluczanie zdrad w związkach małżeńskich i partnerskich

Sprawdzanie opiekunów dzieci-niań

 • wszechstronne sprawdzanie kandydatki lub opiekunki pod kątem przeszłości kryminalnej i patologicznych zachowań
 • dyskretna obserwacja miejsca opieki nad dzieckiem w celu ustalenia sumienności, rzetelności i prawidłowej opieki

Bezpieczeństwo dzieci

 • dyskretnie sprawdzanie kontaktów dziecka
 • obserwacja towarzystwa w jakim się obraca dziecko
 • ochrona osobista dzieci

Mobbing i molestowanie w miejscu pracy

 • algorytm postępowania w przypadkach mobbingu i molestowania w pracy
 • pomoc w zgromadzeniu dowodów na potrzeby postępowania sądowego

Przemoc i molestowanie seksualne w rodzinie

 • doradztwo, konsultacje i przeciwdziałanie patologicznym zachowaniom
 • pomoc w zgromadzeniu dowodów na potrzeby postępowania sądowego

Indywidualna profesjonalna ochrona osób i mienia

 • całodobowa ochrona osobista oraz mienia prowadzona przez byłych żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM oraz byłych funkcjonariuszy Oddziałów Antyterrorystycznych Policji wyposażonych w broń palną

Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się

 • ustalanie miejsca pobytu osób zaginionych i ukrywających się
 • ustalanie przyczyn zaginięć i okoliczności z tym związanych