Koszty usług

Usługi detektywistyczne jakie oferuje nasze biuro są usługami specyficznymi i indywidualnymi z uwagi na złożoność i różnorodność zleceń. Zakres usługi, czynności do wykonania, czas oraz środki niezbędne do pozytywnej realizacji zadania są każdorazowo uzgadniane ze zleceniodawcą. W ten sam indywidualny sposób uzgadniana jest cena konkretnego zlecenia.

Wszelkie odstępstwa od zawartej umowy w zależności od zmieniającej się sytuacji podczas realizacji sprawy są na bieżąco uzgadniane z klientem i realizowane po jego akceptacji.